Anasayfa
  • ADAY PORTALI

Ankabelge.com, Anka Koçluk Eğitim Danışmanlık Belgelendirme A.Ş'nin belgelendirme faaliyetleri sitesidir.

Anka Koçluk Eğitim Danışmanlık Belgelendirme A.Ş. TÜRKAK tarafından AB-0115-P akreditasyon numarası ile akredite edilmiş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından 15UY0215-6 KOÇ (Seviye 6) ulusal yeterliliği kapsamında YB-0077 kodu ile yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşudur. 

 

 

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

ISO 17024 personel belgelendirme standardına ve rehber dokümanlara uygun olarak personel belgelendirmesini gerçekleştirmek,

 

nitelikli, yeterli ve uzman personel ile çalışmak,

 

sektöründe saygın, sorumlu kuruluş olmak,

 

çevre ve insan sağlığını ve ilkelerini sağlamak ve bu özelliğini sürekli iyileştirmek,

 

17024 belgelendirme programlarını sürekli güncel tutarak iyileştirilmesini sağlamak,

 

17024 belgelerndirme sürecinde hizmet veren tüm komitelerin ve personelin tarafsız ve bağımsızlığını risk analizleri ile sağlamak,

 

hizmet verdiğimiz müşterilerin kurumsal yapılarını, güvenilirliğini ve performansını gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirmek, belgelemek, sürdürülebilir olmasını sağlamak ve geliştirmek,

 

hizmet kalitesini sürekli geliştirmek ve bağımsız, tarafsız, yeterli ve bütün ilgili taraflara güven veren şirket olmak,

kalite politikamızdır.

 

                YÖNETİM KURULU BAŞKANI

                                                                                      O.E.K.01/2.2/Rev.00    15.01.2016

Ulusal Yeterlilik Birimi (15UY0215-6 Rev.00) Sınav Türü Sınav Ücreti
15UY0215-6/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu, Kalite ve Mesleki Gelişim Yeterlilik Birimi  T1: Çoktan Seçmeli Teorik Sınav 250 TL
15UY0215-6/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu, Kalite ve Mesleki Gelişim Yeterlilik Birimi  T2: Açık Uçlu Teorik Sınav  350 TL
15UY0215-6/A2: Koçluk Sürecini Yapılandırma ve Yürütme Yeterlilik Birimi  T1: Çoktan Seçmeli Teorik Sınav 250 TL
15UY0215-6/A2: Koçluk Sürecini Yapılandırma ve Yürütme Yeterlilik Birimi  T2: Açık Uçlu Teorik Sınav 350 TL
15UY0215-6/A2: Koçluk Sürecini Yapılandırma ve Yürütme Yeterlilik Birimi P1: Koçluk Süreci Müşteri Görüşmesi ve Geri Bildirim Uygulaması Performans Sınavı 1.300 TL
YETERLİLİK TOPLAM SINAV ÜCRETİ:  2.500 TL

 

Ulusal Yeterlilik Birimi (15UY0215-6 Rev.01) Sınav Türü Sınav Ücreti
15UY0215-6/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu, Kalite ve Mesleki Gelişim Yeterlilik Birimi  T1: Çoktan Seçmeli Teorik Sınav 250 TL
15UY0215-6/A2: Koçluk Sürecini Yapılandırma ve Yürütme Yeterlilik Birimi  T1: Çoktan Seçmeli Teorik Sınav 250 TL
15UY0215-6/A2: Koçluk Sürecini Yapılandırma ve Yürütme Yeterlilik Birimi  T2: Açık Uçlu Teorik Sınav 350 TL
15UY0215-6/A2: Koçluk Sürecini Yapılandırma ve Yürütme Yeterlilik Birimi P1: Koçluk Süreci Müşteri Görüşmesi Performans Sınavı  1.300 TL
15UY0215-6/A2: Koçluk Sürecini Yapılandırma ve Yürütme Yeterlilik Birimi P2: Geri Bildirim Uygulaması Performans Sınavı 350 TL
YETERLİLİK TOPLAM SINAV ÜCRETİ:  2.500 TL

 

*Ücretlere  KDV Dahildir.

 

Sınav ücretleri belge ücretini içermemektedir. 

Belge ücreti MYK'nın ilan ettiği belge masraf karşılığı olan tutardır. Güncel tarife için tıklayınız.

Kayıp, yıpranma ve değişiklik sebebiyle yenilenen belgenin masraf karşılığı  300 TL'dir. 

Gecerlilik süresi dolan belgenin kanıtla (sınavsız) yenilenmesi ücreti 1.250 TL'dir.

Gecerlilik süresi dolan belgenin sınavla yenilenmesi ücreti 1.300 TL'dir.

 

 

ANKA KOÇLUK EĞİTİM DANIŞMANLIK BELGELENDİRME A.Ş.

   

 TARAFSIZLIK VE GİZLİLİK BEYANIMIZ

 

Personel belgelendirme çalışmalarının TS EN ISO 17024 standardının şartlarını karşılayacağını,

Personel belgelendirme hizmetlerini tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda, yasal otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gerçekleştireceğini,

Tüm personelin her türlü idari, ticari, mali ve teknik iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulacağını ve sınav uygulamalarını tehlikeye atacak hiçbir faaliyete girmeyeceğini,

Personelin yeterlik, tarafsızlık, karar verme ve çalışmaları ile ilgili dürüstlüğe olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmayacağını,

Tarafsızlığı tehdit eden tüm unsurları içeren firmamızın personel belgelendirme faaliyetlerinden kaynaklı risk analizi sonucunda alınan tedbirlere uymayı,

Firmamız adına hareket eden tüm personelin, belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında elde ettiği veya oluşturduğu tüm bilgileri gizli tutmayı,

Anka Koçluk çalışanlarının başka kişi veya kuruluşlarla mali ve ticari bağlantısı olmadığını, karar verme bağımsızlığına olan güveni ve ölçüm çalışmaları ile ilgili dürüstlüğünü ve hüküm bağımsızlığını tehlikeye sokabilecek hiçbir faaliyet içinde yer almadığını,

Firmamıza gelen personel belgelendirme başvurusunun tarafsız olarak değerlendirileceğine, hiçbir kişi, firma ya da kuruma ayrıcalık gösterilmeyeceğine, dil, din, felsefi inanç, düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayırımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içinde hizmet gereklerine uygun davranılacağına bağlı olarak hizmet sunmayı,

Bütün bunların Anka Koçluk tarafından güvenceye alındığını taahhüt ederiz. 

 

O.E.K.01/3.3 Rev.00    15.01.2016